کارگاه یک روزه دوخت شلوار مردانه کلاسیک

کارگاه آموزش دوخت شلوار مردانه کلاسیک توسط استاد کاظمی در خانه طراحان آیلار برگزار می گردد. زمان برگزاری این کارگاه در هفته اول مهرماه می باشد. علاقمندان می توانند جهت ثبت نام با شماره تلفن ۳۳۳۲۴۰۴۸-۰۲۸ تماس بگیرند. هزینه شرکت و صدور گواهی حضور ۱۱۰ هزار تومان می باشد.ضمناَ تا دوهفته بعد از اتمام دوره…