آقای مجتبی حیدری

آقای مجتبی حیدری مدیر امور استانها، جشنواره ها و نمایشگاه های کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در دیدار با مدیر عامل موسسه فرهنگی هنری خانه طراحان مد لباس آیلار به استفاده از ظرفیت های بالقوه منطقه در حوزه مد ولباس تاکید نمودند. ایشان در ادامه اشاره کردند؛ نگاهی که کارگروه ساماندهی مد و لباس…