مرکز کارآفرینی بانوان اقبالیه با هدف توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ به بهره برداری رسید. در این مرکز بانوان در دو بخش صنایع دستی و طراحی دوخت مشغول به فعالیت می باشند که کارهای این بانوان هنرمند در بخش فروشگاهی مجموعه کارآفرینی عرضه می گردد.

بانوان هنرمندی که قصد همکاری با این مجموعه را دارند می توانند در بخش کارآفرینی سایت  ثبت نام کرده و یا با شماره ۰۹۱۹۹۱۵۷۶۶۰ تماس حاصل نمایند.