مزایای حضور در سومین جشنواره مد و لباس استان قزوین

ادامه مطلب ادامه مطلب ادامه مطلب ادامه مطلب آقای جلیلوند مدیر کل آموزش فنی حرفه ای قزویندر گفت گو با دبیر سومین جشنواره مد لباس استان قزوینموافقت خودرا با اجرای دوره‌های گذر مهارتی در طول نمایشگاه وبرگزاری جشنواره مد لباس اعلام نمود آقای مهندس تیموری رئیس صندوق کار آفرینی امید به منتخبین سومین جشنواره مد لباس…