سومین جشنواره مد و لباس استان قزوین

فراخوان سومین جشنواره مد و لباس استان قزوین با یاری و استعانت از خداوند متعال و به منظور حفظ هویت و ارزش های اسلامی ایرانی در بخش مد و لباس، ارتقاء سطح کمی و کیفی طرح و آثار مبتنی بر الگوها و معیارهای فرهنگ اسلامی ایرانی و الگوهای بومی محلی و ملی، همسوئی با اهداف…